logo

 

 

Vīzija 

     Grobiņas ģimnāzija pieejama ikvienam motivētam izglītojamajam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam pedagogam.

 

 

Grobiņas ģimnāzija – izglītības iestāde

 

Kvalitāte un konkurētspēja

Atbildība un attieksme

Tālredzība

Reālā dzīve

Arodizglītība

Metodiskais centrs