logo

 

Sanāksim kopā!

1.oktobrī Grobiņas sākumskolas un ģimnāzijas telpās Skolas ielā 1, Grobiņā, tiek gaidīts ikviens, kurš jūt sevī piederību Grobiņas izglītības iestādēm. Mūsu mērķis ir sapulcināt kopā visus absolventus, skolotājus un darbiniekus, lai izstaigātu atmiņu takas, priecātos par šodienu un pasapņotu par rītdienu.

No plkst.16.00 reģistrācija un iespēja izstaigāt skolu telpas, organizēt tikšanos klasēs.

Plkst.16.30 atcerēsimies skolotājus vai klasesbiedrus, kuri atdusas Iļģu kapsētā (organizēts transports).

  • Plkst.18.00 svinīgais pasākums (apsveikumi, atmiņas, dziesmas, dejas) skolas sporta zālē;
  • Plkst.19.30 fotografēšanās pa klasēm vai domubiedru grupām, ekskursijas pa skolu;
  • Plkst.20.00 salonmūzikas gaisotnē sarunas un dejas skolas kafejnīcas telpās;
  • Plkst.20.30 balle kopā ar ansambli “Liepavots” skolas sporta zālē.

Pieteikšanāslīdz 26.septembrim!

  • uz skolu lietvedību pa mobilo tālruni 29449686;
  • personīgi skolu lietvedībā Skolas ielā 1, Grobiņā, darba laikā no 8.00 – 17.00

Dalības maksa EUR 5 (organizatoriskiem izdevumiem).

Labs garastāvoklis un “groziņš” omulībai!

Pārliecinieties, vai visi savējie ir informēti par šo pasākumu!

Sanāksim kopā visi!

Grobiņas ģimnāzijas un sākumskolas saime

************************************************************************************************************

 

 

 

Vīzija 

     Grobiņas ģimnāzija pieejama ikvienam motivētam izglītojamajam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam pedagogam.

 

 

Grobiņas ģimnāzija – izglītības iestāde

 

Kvalitāte un konkurētspēja

Atbildība un attieksme

Tālredzība

Reālā dzīve

Arodizglītība

Metodiskais centrs