Pasākumi mūsu skolā no 16.04. – 22.04.

15.04. – 19.04.

Dalība starptautiskā fizikas un matemātikas olimpiādē Polijā.

 

17.04.

  • 10.-12.kl. telpu futbols A grupas zēniem Nīcā.

 

18.04.

  • Kurzemes novada sacensības futbolā Bgr. zēniem Ventspilī.
  • 7.-12.kl. Latviešu filmu 5.vakars un tikšanās ar kino veidotājiem, veltīts Latvijas simtgadei.

 

19.04.

  • 9.kl. izmēģinājuma eksāmens Latvijas vēsturē.
  • Metodiskā diena Nīcas vidusskolā.
  • Pedagoģiskās padomes sēde “Interešu izglītība. Mācību līdzekļi 2018./2019.m.g.”.

 

20.04.

  • Projekta "Esi līderis" dalībnieki Līderu diena Rīgā.
  • Valsts ZPD konference Rīgā.

 

21.04.

 Darba diena no 30.04.

 

22.04.

Projekta ERASMUS+ dalībnieku ierašanās no Kipras, Spānijas, Itālijas, Grieķijas, Lietuvas.