Esi gaidīts!

Grobiņas ģimnāzija pieejama ikvienam motivētam izglītojamajam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam pedagogam.

Grobiņas ģimnāzija – izglītības iestāde 

Kvalitāte un konkurētspēja

Atbildība un attieksme

Tālredzība

Reālā dzīve

Arodizglītība

Metodiskais centrs

 

  • Nodrošināt skolēniem iespējas apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personības izaugsmei, attīstībai un izglītības turpināšanai.
  • Motivēt un virzīt skolēnus pilsoniskajai aktivitātei, līdzdalībai un sociālajai integrācijai.
  • Veidot skolēnu prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai nākotnē.

 

Grobiņas ģimnāzijas papildus aktivitātes ārpus mācību darba:

  • UNESCO ASP dalībniece;
  • Līderu skolas dalībniece;
  • Eiropas parlamenta vēstnieku skola.