Esi gaidīts!

 

Grobiņas ģimnāzijā gaidīts ikviens, kurš vēlas iegūt vidējo izglītību profesionālu skolotāju vadībā, modernā, mūsdienīgā un drošā mācību vidē, mērķtiecīgu, atbildīgu vienaudžu vidū. Izglītības iestādē, kurā cieņā tiek turētas latviskās vērtības un koptas mūsu tradīcijas. Mēs esam Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu, iesaistāmies UNESCO asociēto skolu tīklā, realizējam uzņēmējdarbības programmu “Esi līderis”, darbojamies brīvprātīgo skolu tīklā “VITAE”, jau 15 gadus aktīvi realizējam starptautiskos projektus.

Tikai Tev, Grobiņas ģimnāzijas vadība veltīs laiku individuālai sarunai, lai pastāstītu par mācību procesa nodrošinājumu, par iespējām un dažādiem izaicinājumiem, par “pievienoto vērtību”, kas tiek piedāvāta papildus ikdienas mācību darbam!

Sagatavo šādus dokumentus: dzimšanas apliecību vai pasi, pamatizglītības apliecību, sekmju izrakstu, medicīnas karti.

Zvani, un sarunā tikšanos pa šādu mobilo tālruni Grobiņas ģimnāzijas lietvedībā 29449686 darba dienās no plkst.9.00 – 14.00

Beidz pūcēties, nāc mācīties!

Grobiņas ģimnāzijas vadība

 

  

Grobiņas ģimnāzija pieejama ikvienam motivētam izglītojamajam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam pedagogam.

Grobiņas ģimnāzija – izglītības iestāde 

Kvalitāte un konkurētspēja

Atbildība un attieksme

Tālredzība

Reālā dzīve

Arodizglītība

Metodiskais centrs

 

  • Nodrošināt skolēniem iespējas apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personības izaugsmei, attīstībai un izglītības turpināšanai.
  • Motivēt un virzīt skolēnus pilsoniskajai aktivitātei, līdzdalībai un sociālajai integrācijai.
  • Veidot skolēnu prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjerai nākotnē.

 

Grobiņas ģimnāzijas papildus aktivitātes ārpus mācību darba:

  • UNESCO ASP dalībniece;
  • Līderu skolas dalībniece;
  • Eiropas parlamenta vēstnieku skola.