Grobiņas ģimnāzijas bibliotēka 2018.gadā abonē

Laikraksti:

  • Diena
  • Kurzemes Vārds

Žurnālus:

  • GEO
  • IR

Izmēģini un novērtē!

LETONIKA.LV

 Līdz 9.novembrim ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem ir pieejams bezmaksas pieslēgums portālam letonika.lv

 

Ar letonika.lv Tu vari mācīties un gatavoties pārbaudes darbiem gan skolā, gan mājās.

Meklē informāciju enciklopēdijās, vārdnīcās, skaties vēsturiskus attēlus un klausies tēmas mūzikas literatūrā. Lasi latviešu literatūras pilntekstu darbus “Letonika.lv lasītavā”!
 
Visi letonika.lv resursi, atbilstoši mācību priekšmetiem ir ieraugāmi ŠEIT: www.letonika.lv/macibas


Lai varētu izmantot visus resursus, atverot www.letonika.lv, ielogojies tajā ar savu E-klase vai Mykoob pasi ŠEIT: http://www.letonika.lv/Login.aspx

Grobiņas ģimnāzijas bibliotēkas pakalpojumi

Grobiņas ģimnāzijas bibliotēka atrodas:

Skolas ielā 1

ģimnāzijas ēkas piebūvē 2.stāvā

214.kabinetā

 

Grobiņas ģimnāzijas bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena – piektdiena

8.00 – 16.00

  Pakalpojumi:

  • Mācību grāmatu un līdzekļu, uzziņu literatūras, daiļliteratūras, elektronisko materiālu komplektēšana, iegāde, apstrāde;
  • iespieddarbu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana;
  • informācijas sniegšana par jebkuru ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu, konsultācijas par zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanu;
  • materiālu bezmaksas kopēšana no bibliotēkas fonda materiāliem;
  • datoru, interneta, projektora izmantošanas uzraudzība bibliotēkas lasītavā, konsultācijas;
  • bibliotēkā notiek Dzejas dienas, konkursi, literāras stundas, izstādes utt.