Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba konkurss

 “Ceļā uz simtgadi”

 I kārta

Dalībnieki.

Konkursā var piedalīties 5.-9.klašu skolēnu komandas. Vienā komandā jābūt pieciem skolēniem. Komandas var būt jauktas (viens dalībnieks no 7.klases, viens no 9.klases utml.). Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiks piešķirta komandai, kurā piedalās jaunāko klašu skolēni.

Laiks.

No 2017.gada 9. oktobra līdz 3.novembrim. Uzdevumu atbildes līdz 3. novembrim(ieskaitot) jānosūta  Grobiņas ģimnāzijas Eiropas klubam. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I kārtas konkursa astoņas veiksmīgākās komandas tiks uzaicinātas uz Eiropas kluba II kārtas konkursu 15. novembrī  Grobiņas ģimnāzijā. Katra uzaicinātā komanda saņems nelielu mājas darbu.

Uzaicinātās komandas tiks paziņotas 7. novembrī.

Neklātienes konkursa uzdevumus elektroniskā formā jūs atradīsiet interneta vietnē

www.grobinagim.lv

No interneta pārkopēti teksti netiks pieņemti!

Vēlam veiksmi!

Konkursa uzdevumus lejupielādēt šeit!