Rezultāti konkursam ‘’Ceļā uz simtgadi”

           Kā jau katru rudeni, arī šoruden Grobiņas ģimnāzijas vidusskolēni vēstures skolotāja Gunta Viļumsona vadībā veidoja Eiropas kluba konkursa pirmās un otrās kārtas uzdevumus.

           Konkurss parasti notiek šādi: Eiropas kluba dalībnieki izveido uzdevumus neklātienes konkursam, uz kuru atbildes jāsūta elektroniski. Astoņas veiksmīgākās komandas tiek aicinātas uz konkursa otro kārtu mūsu skolā.

 

           Neklātienes kārtu izveidojuši, ilgi gaidījām komandu pieteikumus, likās, ka nepieteiksies vajadzīgais komandu skaits, kas ir astoņas komandas. Taču liels bija mūsu pārsteigums, kad atbildes uz pirmās kārtas konkursiem atsūtīja veselas divas komandas no Pāvilostas (kuri ir mūsu ilggadējie viesi), no mūsu kaimiņiem J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas, no Gaviezes, Aizputes, Kapsēdes un pat no Bauskas, ieskaitot mūsu pašu skolas skolēnus kopā sanāk veselas 13 komandas!

Taču diemžēl tālāk visas komandas netika.

          Otrā konkursa kārta notika 14. novembrī, uz to tika uzaicinātas sekojošās komandas: Pāvilostas vidusskolas “8.klase”, Bauskas valsts ģimnāzijas “Slinkās mātes meitas”, J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas “Čakstes skolas muzejnieki”, Pāvilostas vidusskolas “7.klase”, Grobiņas ģimnāzijas “Devītie”, Gaviezes pamatskolas “Vēsturnieki”, Kapsēdes pamatskolas “Veiksminieki” un Grobiņas ģimnāzijas “Vienīgie no 9.a”-šis konkurss sanāk ģeogrāfiski visplašākais no visiem bijušajiem. Arī šajā kārtā konkursa dalībniekiem gatavojām dažādus uzdevumus, pārbaudot viņu zināšanas par sportu, vēsturi, dabu, literatūru, ievērojamiem cilvēkiem, ģeogrāfiju, svētkiem un apskates objektiem Latvijā. Komandām tika ielozēta kāda desmitgade Latvijas vēsturē, par kuru tām bija jārāda teatrāls priekšnesums. Tāpat kā pirmajā kārtā, arī otrajā kārtā uzvarēja Pāvilostas vidusskolas 8. klase.

            Esam lepni arī ar to, ka šajā konkursa kārtā mūsu skolā ciemojās apmaiņas projekta dalībnieki no Dasovas Vācijā. Arī viņiem 11. klases vācu valodas apguvēji sagatavoja uzdevumus par Latviju viņu pašu valodā. Tā bija lieliska iespēja uzlabot zināšanas šajā svešvalodā!

           Īpašu paldies mums jāsaka M. Almanim par dāvanu nodrošināšanu konkursa dalībniekiem!

Andžela Rudzīte

Grobiņas ģimnāzijas Eiropas kluba dalībniece