Ekonomikas pēcpusdiena Grobiņas ģimnāzijā

27.februārī Grobiņas ģimnāzijā notika vēl nebijis pasākums - ekonomikas pēcpusdiena novada 9.klasēm, kura koordinatore bija skolotāja Ilze Kāle. Galvenais pasākuma mērķis bija jauniešos radīt ieskatu dažādajās ekonomikas nozarēs un arī iegūt noderīgu informāciju. Pasākumu vadīja projekta “Esi līderis” jaunieši.

Pasākuma struktūra bija savādāka nekā ierastā skolas vide - ekonomikas nozares bija sadalītas pa stacijām, kurās jaunieši bija dažādi izpaudušies un sagatavojuši uzdevumus tā, lai tos varētu veikt ar aizrautību.

Stacijā “Menedžments” jaunieši noskaidroja, kas ir menedžments, vadīšanas tipus, kā atšķiras līderis no vadītāja, kā arī bija iespēja izpildīt testu un noskaidrot savu atbilstību nākotnē kļūt par vadītāju.

Lietvedības stacijā tika pasniegts plašs informācijas klāsts, kas noderēs nākotnē rakstot CV vai darba pieteikumu, kā arī tika iegūtas praktiskās iemaņas lietišķo dokumentu noformēšanā.

Savukārt stacijā “Lietišķā etiķete” bija īpaši piedomāts pie praktiskā, nevis teorētiskā - meitenes bija sagatavojušas galda piederumus, kas bija jānoformē atbilstoši lietišķās etiķetes prasībām.

Jaunieši arī ieguva ieskatu biznesa plāna rakstīšanā un ideju ģenerēšanā ar samērā mazu sākuma kapitālu.

Grāmatvedības stacijā tika pasniegta ļoti plaša informācija par uzņēmumu budžetu un kapitālu.

Stacijā “Likumdošana” tika veidoti plakāti par tiesībām, kādas jauniešiem ir pašlaik. Bija iespēja arī izpausties un atklāt kādas tiesības viņi vēlētos ievest un darīt sev pieejamas, ja būtu tāda iespēja.

Arī mārketinga stacijā jaunieši varēja radoši izpausties, veidojot reklāmu un vizītkartes.

Pasākuma beigās katrs jaunietis, kas bija piedalījies ekonomikas pēcpusdienā, saņēma apliecinājumu.

Grobiņas ģimnāzijas 9.c klases skolniece Ance pasākumu vērtē atzinīgi:

   Šajā otrdienā man bija lieliska iespēja piedalīties ekonomikas pēcpusdienā, kas norisinājās mūsu skolā. Grobiņas ģimnāzijas komandā bijām pieci cilvēki - es, Amanda ,Roberts, Luīze un Krista. Devāmies izzināt un uzzināt par ekonomiku nedaudz tuvāk 7 stacijās.

 Katra stacija bija unikāla, uzdevumi un teorētiskās zināšanas bija ļoti radoši un interesanti pasniegtas. Manuprāt, šis pasākums visiem dalībniekiem sniedza noderīgu ieskatu uzņēmējdarbībā. Man ļoti patika atmosfēra, kas valdīja starp atvērtiem jauniešiem. Visas stacijas bija ļoti interesantas. Veidojām reklāmu, taisījām vizītkarti, mācījāmies rakstīt CV. Kārtīgi izsmējāmies, kad nācās veidot biznesa plānu ar 10 eiro starta kapitālu. Sākumā mūsu idejas bija ļoti vienkāršas, un, visticamāk, peļņu nenesošas, taču Luīzei radās lieliska ideja par pasākumu vadīšanu. Tā nu tapa mūsu biznesa plāns, kurā apkopojām idejas, uzskaitījām riskus.

 Noteikti varu teikt, ka ieguvu plašu un noderīgu ieskatu ekonomikas nozarēs, piemēram,  likumdošanā, menedžmentā, grāmatvedībā. Mani ļoti ieinteresēja menedžmenta joma, un vēlos to izpētīt nedaudz vairāk.

Ance ir nonākusi pie atziņas, ka  iesaistoties dažādos pasākumos var papildināt zināšanas un iegūt jaunu pieredzi.

 “Es ieteiktu katram izmantot dotās iespējas, iesaistīties aktivitātēs, paplašināt savu redzesloku, un novērtēt apkārt sniegto.”

Arī paši “Esi līderis” jaunieši bija pozitīvi noskaņoti un labprātīgi iesaistījās ekonomikas pēcpusdienas tapšanā, veltot tam savu brīvo laiku. Jaunieši bija atvērti dažādiem jautājumiem, ko uzdeva 9.klašu skolēni un priecājās par to, ka varēja likt lietā savas zināšanas un uz tiem atbildēt.

 

                                                                                    12. b klases skolniece Alises Bauže

20180227_142324.jpg 20180227_142339.jpg 20180227_142351.jpg 20180227_142357.jpg 20180227_142519.jpg IMG-20180228-WA0000.jpg IMG-20180228-WA0002.jpg IMG-20180228-WA0006.jpg IMG-20180228-WA0013.jpg IMG-20180228-WA0015.jpg