Dzejas mēnesis Grobiņas ģimnāzijā

            Septembrī ģimnāzijā notika Dzejas dienām veltīti pasākumi.

            Lai ikviens skolēns sajustu dzejas iedvesmojošo spēku, latviešu valodas un literatūras skolotāji klasēs organizēja dzejas pastu. Skolēni klasesbiedriem rakstīja paši vai sameklēja piemērotu, tikai viņiem veltītu dzejoli, un pēc tam pastāstīja, kāpēc ir izvēlētas konkrētajam cilvēkam tieši tādas dzejas rindas.

            25.septembrī ģimnāzijas aktu zālē notika Dzejas dienu centrālais pasākums “Latviešu dzeja cauri gadsimtiem”, kurā 9.-12.klases parādīja savus sagatavotos priekšnesumus par dzejniekiem dažādos vēsturiskajos laikos Latvijā:

9.a klase par jaunlatvieti Juri Alunānu,

9.b klase par Eduardu Veidenbaumu,

9.c klase par Imantu Ziedoni,

10.a klase par Māru Zālīti,

10.b klase par Aleksandru Čaku,

11.a klase par Raini un Aspaziju,

12.a klase par mūsdienu moderno dzeju,

12.b klase par Jāni Sudrabkalnu.

            26.septembrī lasītavā notika ģimnāzijas skolēnu un skolotāju radošo darbu krājuma “ESUNTU.LV” atvēršanas svētki.

            Pēcpusdienā ģimnāzijā viesojās literāts Arvīds Deģis un “gaistošo dzejnieku” klubs ar muzikāli teatrālu uzvedumu “Uzburt mīlestību”.

            Paldies visiem, kuri organizēja, piedalījās, zīmēja, rakstīja, spēlēja, sadarbojās un dažādi citādi atbalstīja Dzejas dienas Grobiņas ģimnāzijā!

20180926_120917.jpg 20180926_120935.jpg 20180926_120958.jpg 20180926_121010.jpg 20180926_121517.jpg 20180926_121527.jpg 20180926_121538.jpg 20180926_121559.jpg

Foto: L.Urbāne