Skatuves runas konkurss

 

    Katru gadu, tuvojoties pavasarim, ieklausoties putnu skaņās, vērojot dabas mošanos,  kas arī kaut kādā ziņā liek kādam būt atkal mazliet romantiskākam, nopietnākam vai gluži pretēji – aktīvam, dzirksteļojošam, ar humora sajūtu, ar acs spilgtumu un degsmi, ar dabīgumu. Jā, šīs ir vienas no tām emocijām, kam jābūt, lai Tu varētu runāt, uzstāties, dalīties ar savām sajūtām, savu vēstījumu prastu nodot tālāk. Latvijā tas ir Skatuves runas konkurss. 23.martā LBJC “Vaduguns” notika Kurzemes reģiona konkurss, kurā veiksmīgi piedalījās arī mūsu skolas runātāji: Anete Laursone, Zane Binfelde un Artis Papirtis. Skolēni runāja divus darbus – vienu prozas darbu un otru dzeju. Kā ikviens konkurss, arī šis prasa lielu ieguldījumu gan sagatavošanās procesā, gan arī uzstāšanās laikā. Žūrijas komisijā bija divas pedagoģes un režisores – Dace Liepeniece un Anna Jansone, kā  arī Dace Jurka – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba vecāka referente. Man prieks, ka skolēniem izdevās sevi parādīt, uzdrīkstēties un startēt ar ļoti labiem rezultātiem, iegūstot 1. un 2. pakāpes atzinības. Paldies skolotajām Inārai Ventaskrastei, Intai Štrankai un Inesei Antānei, kuras palīdzēja un atbalstīja runātājus.

 

skolotāja Inese Antāne