Durvju rotāšanas konkurss “Latvijas vērtības”

Nolikums

Konkursa mērķi

Rosināt ģimnāzijas jauniešus apzināties Latvijas vērtības.

Izgreznot skolu, klašu durvis.

Veicināt skolēnu radošumu.

Konkursa uzdevumi

Klašu kolektīvos pārrunāt Latvijas vērtības.

Izrotāt klases durvis.

Radoši izmantot dažādus oriģinālus materiālus.

Dalībnieki

Konkursā piedalas 7. – 12.klašu skolēni.

Darba vērtēšana

Darbus vērtēs Laila Urbāne, Santa Karule, Ilona Toropova, Aija Brūna, Dace Jurjāne un Nora Pričina.

Vērtēšanas kritēriji:

1. Rorājuma atbilstība tēmai;

2. Materiālu radoša un oriģināla pielietošana;

3. Rūpība, kompozīcija, estētiskais baudījums.

Papildpunkti par 309., 306., 305., 303., 207., 204., 208.kabinetu durvju rotāšanu.

Konkursa norises termiņi

Darbs jāveic līdz 2017.gada 10.novembra pēcpusdienai plkst.15.00.

Apbalvošana notiks 2017.gada 17.novembrī  aktu zālē svinīgajā pasākumā.

Balvas

Pirmo 3 vietu ieguvēji saņems pārsteiguma balvas.

Pasākumu organizē Skolēnu dome.