Skolēni gūst panākumus ekonomikas olimpiādē

31.janvārī notika ikgadējā ekonomikas olimpiāde tiešsaistē vidusskolēniem. Patiess bija prieks, ka vēlmi piedalīties izteica 21 skolēns. 

Un rezultāti priecē: Arnis Birze-1. vieta, Dāvids Vorobjovs- 2. vieta , Agnese Tene- 3. ieta un atzinību ieguva Annija Bluka. 

Arnis ir uzaicināts piedalīties 3. posma- valsts olimpiādē. Vēlēsim Arnim spēku, izturību un, protams, ka zināšanas. 

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās olimpiādē!

Skolotāja Ilze Kāle