Darbiņš ir padarīts!

   Spītējot bargajam salam un dažādiem slimību vīrusiem, Grobiņas ģimnāzijas solistēm Airitai Pulkstenei un Ilzei Brucei, kā arī vokālajam ansamblim ‘’Sonorus’’ izdevās veiksmīgi starti vokālās mūzikas konkursos.

   Savu 1. vietas   stikla balvu Latvijas mēroga konkursā  "Pērļu lietus" ieguva Ilze  ar liriski skaisto Egona Valtera dziesmu “Mīlestība’’, savukārt Airitas sniegums tika novērtēts ar 3. vietu konkursa vecākās grupas solistu kategorijā.

   Sirsnīgs paldies meitenēm, tas bija skaisti! Man prieks un lepnums par Jums!

 

   Līksms un pacilājošs mājupceļš no Kurzemes reģionālā konkursa “Balsis’’, kas notika Ventspilī, bija 5.-9. klašu vokālajam ansamblim “Sonorus”. 

   Muzikāli un tehniski baudāms 3 dziesmu priekšnesums tika novērtēts ar 1.pakāpes diplomu vidējās vecuma grupas B kategorijā. Neviltots bija ansambļa dalībnieču prieks būt šīs kategorijas  virsotnē. 

   Darbs mēģinājumu laikos, starpbrīžos, neatlaidība, apzinīgums, sevis analizēšana ir devis panākumus. 

   Esiet lepnas meitenes par to, ka Jūs varat ar emocionāli skaistu dziedāšanu priecēt vispirms pašas sevi, klausītājus  un justies varošas starp daudziem citiem vokālajiem ansambļiem!

   To saku par Tevi: Hilda Ciemese, Paula Sērdiene, Samanta Jonase, Alise Reishofa, Sanija Feodosova, Airita Pulkstene, Ilze Bruce, Terēze Liepiņa !

   Paldies arī meitenēm, kuras diemžēl uz šo konkursu pieveica vīrusi, bet darbiņš tika padarīts.

                                                                 Jūsu muzikālā vadītāja Anita Elere