Sintija prezentē novadu

     Izstrādājot pētniecības darbu "Ūdens kvalitāte Grobiņas novada peldvietās", 11.b klases skolniecei Sintijai Gruškēvicai tika iespēja piedalīties Latvijas skolēnu 42. zinātniskās pētniecības darbu konferencē Rīgā.

   Vides zinātnes sekcijā dalību ņēma trīsdesmit deviņi skolēnu darbi no visām Latvijas skolām. Darba aizstāvēšanas forma - prezentācija 7.minūtes. Konference notika Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 20. aprīlī, kur savus posterus aizstāvēja bioloģijas, ķīmijas un fizikas darbu autori.

   Izsaku pateicību Sintijai par labi sagatavotu prezentācijas materiālu un stāstījumu par savu novadu.

                                                                                                Darba vadītāja- Anna Duļbinska